siamnt.net
วิถีไทย ศิลป วัฒณธรรมไทย วรรณคดีไทย ฝีมือไทย
 

ประวัติ สุนทรภู่

ประวัติสุนทรภู่
ปี พ.ศ.2375 พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ได้ทรงผนวช และประทับจำพรรษา ณ วัดพระเชตุพนฯ พระองค์ทรงรู้จัก และคุ้นเคยกับพระสุนทรภู่เป็นอย่างดี เพราะโปรดสักวามาก

ครั้นเมื่อลาผนวชแล้ว ก็ทรงชวน พระสุนทรภู่ไปจำพรรษา ณ "วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์" ใกล้กับ "วังท่าพระ" (มหาวิทยาลัยศิลปกร ปัจจุบัน) อันเป็นที่ประทับ เพื่อสะดวก แก่การที่จะทรงอุปถัมภ์ ระหว่างที่พระสุนทรภู่จำพรรษา ณ วัดมหาธาตุฯ นั้น ท่านได้แต่งกลอน "เฉลิมพระเกียรติ์พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ" กับ "นิราศอิเหนา" ตอน บุษบาถูกลมหอบ ถวายพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ ทั้งสองเรื่อง

พระสุนทรภู่อยู่จำพรรษา ณ วัดมหาธาตุฯ ได้ 3 ปี พระองค์เจ้าลักขณานุคุณสิ้นพระชนม์ ใน พ.ศ.2378 พระสุนทรภู่ขอย้ายจากวัดมหาธาตุฯ มาจำพรรษาอยู่ ณ "วัดสระเกศ" เพื่อจะได้อยู่ใกล้กับมารดา ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ.2377 และเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศล โดยยังมิได้ฌาปนกิจ ครั้นถึง พ.ศ.2379 พระสุนทรภู่ ออกเดินทางไปเมือง สุพรรณบุรี เพราะข่าวลือที่ว่า เมืองสุพรรณมีแร่ชนิดหนึ่ง ที่สามารถเอามาแปรเป็นทองคำได้

การเดินทางไปหาแร่ที่สุพรรณบุรีครั้งนี้ ถือว่าเป็นการผจญภัยที่ตื่นเต้น ยิ่งกว่าครั้งใดที่ผ่านมา เพราะเกือบเอาชีวิตไม่รอด และในที่สุดท่านก็ต้องกล่าวตักเตือนคนอื่น ๆ หลังจากที่ท่านได้ผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาถึง 2 ครั้ง 2 ครา และ ท่านได้แต่ง นิราศขึ้นเรื่องหนึ่ง บันทึกเรื่องการเดินทาง และสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็น ในชื่อเรื่องว่า "นิราศสุพรรณ" เป็นนิราศที่ แตกต่างจากนิราศเรื่องอื่น ๆ ที่สุนทรภู่ได้แต่งเป็นกลอน แต่ว่าใน "นิราศสุพรรณ" นั้น พระสุนทรภู่แต่งเป็นโคลง ซึ่งโคลงของ สุนทรภู่นั้น ปรากฏว่ามีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้น

พระสุนทรภู่เมื่อกลับจากเมืองสุพรรณบุรี ท่านได้จำพรรษาอยู่ ณ "วัดสระเกศ" ตามเดิม ครั้นต่อมาในปี พ.ศ.2383 กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระพี่นางเธอของ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ ทรงมีพระเมตตา อุปถัมภ์พระสุนทรภู่ ให้ย้ายจาก วัดสระเกศ มาจำพรรษาอยู่ ณ "วัดเทพธิดา"
...
เมื่อพระสุนทรภู่ ไปจำพรรษาอยู่ ณ วัดเทพธิดานั้น พระยาธรรมปรีชา (บุญ) บวชอยู่วัดเทพธิดา ได้เล่าว่า สุนทรภู่ แต่งคำเทียบ เรื่อง "พระไชยสุริยา" (พิมพ์ในหนังสือมูลบทบรรพกิจ) กับหนังสือ "นิราศสุพรรณ" เมื่อคราว อยู่จำพรรษา ที่วัดเทพธิดา

เมื่อพระสุนทรภู่จำพรรษาอยู่ "วัดเทพธิดา" ด้วยบารมี ท่านมีจิตใจสงบ และปลอดโปร่งที่สุด ฉะนั้นเมื่อ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ทรงพอพระทัยนิทานคำกลอนเรื่อง "พระอภัยมณี" ที่ยังแต่งไม่จบ พระสุนทรภู่จึงนำมาแต่งต่อ และขึ้นถวายเดือนละ 1 เล่มสมุดไทย นอกจากเรื่องพระอภัยมณีแล้ว ยังเขียนกาพย์พระไชยสุริยา เป็นเรื่องราว สอนศีลธรรมสะท้อนสังคมในยุคสมัยนั้น พระสุนทรภู่แต่งเป็น 3 ชนิด สำหรับสอนอ่าน ผัน และสะกด

วัดเทพธิดา


สำหรับนิทานคำกลอนเรื่องต่าง ๆ ที่พระสุนทรภู่แต่งคั่งค้างไว้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ รัชกาลที่ 2 นั้น ก็นำออกมาแต่งต่อ ได้แก่ สิงหไตรภพ ลักษณวงศ์ เป็นต้น

พระสุนทรภู่จำพรรษาอยู่ ณ วัดเทพธิดารามได้ 3 พรรษา และในวันจันทร์ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ.2385 ท่านก็เขียน "รำพันพิลาป" ขึ้นเป็นเรื่องราวของท่านที่ผ่านมา เพื่อเป็นการอำลาชีวิตในสมณเพศ ซึ่งท่านบวชอยู่นานถึง 18 ปี และหลังพรรษาในปีนั้นเอง พระสุนทรภู่ก็ลาสิกขาบท ออกมาใช้ชีวิตโลกอีกครั้ง เมื่ออายุได้ 56 ปี


  • ประวัติสุนทรภู่ หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6
  • SiamNT.net Copyright © 2009 - 2010 หน้าเรือน >> วรรณคดีไทย >> ประวัติสุนทรภู่