siamnt.net
วิถีไทย ศิลป วัฒณธรรมไทย วรรณคดีไทย ฝีมือไทย
 

ประวัติ สุนทรภู่

ประวัติสุนทรภู่
ครั้นสุนทรภู่กลับจากพระบาท ก็ออกตะเวนตามหา จันตามบ้านญาติจนพบ แล้วจันก็กลับมาอยู่กับสุนทรภู่อีกครั้ง แต่ก็อยู่ด้วยกันได้ไม่นาน เพราะสุนทรภู่ยังคงประพฤติตนเช่นเดิม

คราวนี้จันตัดใจเลิกอย่างเด็ดขาด ทั้ง ๆ ที่กำลังมีลูก และได้มีสามีใหม่ เดือดร้อนถึงเจ้าครอกทองอยู่ต้องทรงรับอุปการะ "หนูพัด" ลูกชายสุนทรภู่กับจันไปเลี้ยงไว้ ณ พระราชวังหลัง

วัดพระพุทธบาทสุนทรภู่เมื่อหย่าร้างกับจันได้ไม่นานก็ได้มีภรรยาใหม่ ชื่อ "นิ่ม" และมีลูกชายด้วยกัน 1 คน ชื่อ "ตาบ" แต่นิ่มนั้น เมื่อมีลูกแล้วก็เจ็บกระเสาะกระแสะมาตลอด และ ตายเมื่อลูกยังเล็ก ๆ

สุนทรภู่ก็เสียขวัญแทบจะเสียคน เมาตลอดมา เพื่อจะให้ลืมความรักความหลังอันขมขื่น สุนทรภู่ได้พา หนูตาบ ไปฝากเจ้าครอกทองอยู่เลี้ยงไว้ที่วังหลังคู่กับหนูพัดอีก 1 คน

แล้วลงไปพึ่งบารมี หม่อมบุนนาค พระชายาในสมเด็จกรมพระราชวังหลัง ทำนาที่เมือง เพชรบุรีในปี พ.ศ.2551 อยู่ได้ประมาณ 6 ปี ก็เริ่มเบื่อหน่าย ดังนั้น จึงกลับมา อยู่กรุงเทพฯ อีกครั้ง เมื่อ พ.ศ.2356 อายุ 27 ปี มาพึ่งบารมี พระองค์เจ้าปฐมวงศ์ ณ วัดระฆังฯ ครั้นพักอยู่ที่วัดระฆังฯ ว่าง ๆ ไม่อยากเป็น "นักเลงกลอน นอนเปล่าก็เศร้าใจฯ" สุนทรภู่จึงได้แต่งกลอนนิทานขึ้นเรื่องหนึ่ง ได้แก่เรื่อง "โคบุตร" มีความยาว 28 เล่มสมุดไทยถวายพระองค์เจ้าปฐมวงศ์

เมื่อสุนทรภู่เริ่มเขียนกลอนนิทานเรื่องแรกก็ประสบความสำเร็จ ได้รับความนิยมอย่างมาก กระทั่ง นายบุญยัง เจ้าของคณะละครนอกบ้านขมิ้น สนใจ เมื่อได้อ่านเรื่อง"โคบุตร" จึงได้ขอร้อง ให้สุนทรภู่เข้าร่วมงานด้วย ในฐานะคนเขียนบทและคนบอกบทละคร ในระหว่างนี้สุนทรภู่จึงได้เร่ร่อนไปกับคณะของนายบุญยัง แสดงตามที่ต่าง ๆ แล้วแต่ใครจะว่าจ้างไปแสดงที่ใด
...
ครั้นถึง พ.ศ.2358 สุนทรภู่แต่งนิทานคำกลอนขึ้นเรื่องหนึ่ง คือ "พระอภัยมณี" มีความยาวประมาณ 94 เล่มสมุดไทย ให้คณะนายบุญยัง นำไปเล่นเป็นละคร ให้ชาวบ้านดูกัน จนได้รับความนิยมอย่างมาก ชื่อเสียงทางด้านกวีของ สุนทรภู่ เลื่องลือไปทั่วกรุงเทพฯ และหัวเมืองใกล้เคียง ในฐานะคนแต่งเรื่อง พระอภัยมณี

ครั้นถึง พ.ศ.2359 ระหว่างที่สุนทรภู่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังทั่งกรุง ด้วยบทละครเรื่อง "โคบุตร" กับ "พระอภัยมณี" ซึ่งเป็นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อปี พ.ศ.2352 พระองค์ ทรงสนพระทัยในบทกวีและบทละครอยู่แล้ว จึงรับสั่งให้หาตัวสุนทรภู่เข้าเฝ้า สุนทรภู่จึงได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็ก ในกรมพระอาลักษณ์

เหตุที่สุนทรภู่เข้ารับราชการในกรมพระอาลักษณ์ และเริ่มมีความดีความชอบในหน้าที่ คือ เมื่อ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กำลังทรงนิพนธ์ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางสีดาผูกคอตาย บทละครในรัชการที่ 1 ซึ่งเล่นสืบต่อกันมา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ ทรงติว่า

บทเก่ากว่าหนุมานจะเข้าไปช่วยแก้เชือกนางสีดา นางสีดาก็คงจะตายไป แล้ว

เพราะบทยืดเยื้อมาก ไม่เหมาะที่จะ เอามาเล่นกับละคร จึงทรงพระราชนิพนธ์บทตอนนี้ใหม่ หวังที่จะให้หนุมานเข้าไป ช่วยนางสีดาอย่างรวดเร็ว แต่ก็ทรงติดไม่รู้จะแต่งบทหนุมานอย่างไร ที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขนางสีดาโดยเร็ว

โปรดฯให้กวีที่ปรึกษาต่าง ๆ เช่น เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี และกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ (รัชกาลที่ 3) ช่วยแต่งก็ไม่เป็นที่ถูกพระราชหฤทัย

จึงโปรดฯ ให้ สุนทรภู่ ซึ่งหมอบเฝ้าอยู่ด้วยลองแต่งดู ปรากฏว่าเป็นที่พอพระทัยเป็นอย่างยิ่ง ทรงตรัสยกย่องว่า "สุนทรภู่" เก่ง และ อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้สุนทรภู่ มีความดีความชอบมากก็ตอนที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกสิบขุนสิบรถ ทรงนึกความที่จะต่อไปอย่างไร ให้สมกับเป็นรถใหญ่โตถึงปานนั้นยังไม่ออก จึงมีรับสั่งให้สุนทรภู่แต่งต่อ


  • ประวัติสุนทรภู่ หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6
  • SiamNT.net Copyright © 2009 - 2010 หน้าเรือน >> วรรณคดีไทย >> ประวัติสุนทรภู่