siamnt.net
วิถีไทย ศิลป วัฒณธรรมไทย วรรณคดีไทย ฝีมือไทย
 

เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์

บทนำ
ตัวละคร รามเกียรติ์
เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์


.
ฝ่ายพระรามได้เจอ นกสะดายุ ถวายแหวนทูลเล่าเรื่องแล้วพญานกก็ตาย พระราม แผลงศรอัคนิบาต เกิดเป็นไฟ เผาศพให้นกสะดายุ และชวนพระลักษณ์ เดินทางตามนางสีดาไป ทิศหรดีที่เทวดาชี้บอกทางให้ แล้วลิงป่ามาถวาย ผ้าสะไบ ของนางสีดา ทั้งสองเดินทาง มาเจอยักษ์กุมพล ซึ่งถูกพระอิศวรสาปเป็นยักษ์ ตัวครึ่งท่อนอยู่ที่ ภูเขาลูกนี้ เมื่อไรเจอ พระรามจึงพ้นคำสาป ยักษ์กุมพลเห็นพระราม ก็นึงเฉลียวจึงถามครั้นรู้ว่าเป็นพระราม ก็ทูลเล่าว่า แต่เดิมตนเป็นยักษ์ที่พระอิศวรโปรด แต่ได้ลอบไป หยอกนางฟ้านิลมาลี นางก็ร้องฟ้องพระอิศวร ท่านเลยสาป


ต่อพบสมเด็จพระพุชพล .. จึงให้พ้นคำสาปพระศุลี .. อันทศเศียรขุนยักษ์
.. ลักนางสีดามเหสี .. เหาะไปทางทิศหรดี .. อนุรีนั้นอยู่ลงกา

แล้วกุมพลทูลแนะนำไปถามหนทางจากพาลี เจ้าเมืองขีดขิน และเจ้าเมืองชมพูพานทั้งสองเมืองนี้ พระรามจะได้พลวานรเป็นกำลังพระรามก็ช่วยให้กุมพลพ้นคำสาปโดยแผลงศรพรหมมาศไปต้องร่างยักษ์ จึงตายไปเกิดในวิมานสวรรค์ตามเดิม

ยังมีนางยักษ์อัศมูขี อยู่ในป่าหิมพานต์พอดีเห็นพระลักษณ์สวยงามก็บันดาลให้อากาศมืด แล้วอุ้มพระลักษณ์เหาะไป พระลักษณ์จึงอ่านเวทย์ศักดิ์สิทธิ์ให้นางยักษ์ตกลงดิน แล้วฟาดฟันไล่ตีจนนางหนีเข้าป่าไป พอดีพระรามตามมาพบ ก็เดินทางต่อไปจนถึงป่ากัลลีวัน ซึ่งหนุมานมาจำศีลอยู่

เทพารักษ์จึงช่วยบันดาลให้พระรามเหนื่อย และพักที่นี่เพื่อจะได้หนุมานเป็นทหารเอกไปปราบยักษ์ หนุมานพอดีเก็บผลไม้มาพบพระราม พระลักษณ์ ก็แปลงเป็นลิงเผือกตัวน้อยรู้ใบไม้โปรยให้สองพระองค์ตื่น เพราะอยากรู้ว่าเป็นใครแต่ไม่กล้าถาม พระรามพิศดูลิงเผือกแล้วบอกน้องว่า

"นี่ไม่ใช่ลิงธรรมดา เพราะมีกุณฑลขนเพชรและเขี้ยวแก้ว"

แต่พระลักษณ์ทูลว่า "หม่อมฉันไม่เห็นสิ่งที่พระองค์ตรัสถึงนั้นเลย"

หนุมานได้ยินก็นึกถึงคำมารดาได้ว่า แม้ใครเห็นกุณฑลขนเพชร และเขี้ยวแก้วของตน ผู้นั้นคือพระนารายณ์อวตารให้หนุมานถวายตัวรับใช้อย่างจงรักภักดีไปตลอด ลิงเผือกจึงกลายมาเป็นหนุมานลงมาเข้าเฝ้าถวายตัวต่อพระราม และได้พาสุครีพมาเฝ้าถวายตัวด้วยเมื่อน้าหลาน ทูลเล่าเรื่องทั้งหลายให้พระรามทราบแล้ว พระรามก็ทรงช่วย โดยให้สุครีพไปท้ารบพาลีก่อนแล้วพระรามก็แผลงศรไปฆ่า

ก่อนพาลีตายได้รู้สึกผิด จึงสั่งสอนน้องและหลานให้จงรักภักดีต่อพระรามแล้วพระรามก็ได้พลวานรในเมืองขีดขิน ทั้งนิลพัทกับองคต และชมพูพานมาเป็นกำลังของกองทัพและนัดชุมนุมไพร่พลกันที่ภูเขาคันธมาทน์ ซึ่งพระอิศวรได้มาเนรมิตพลับพลาถวายไว้แล้ว พร้อมเครื่องทรง เพราะทั้งสององค์ต้องลาเพศฤาษีมาเป็นจอมทัพขณะสุครีพพาหนุมานเหาะมาเพื่อจะเข้าเฝ้าพระรามตามนัดหมาย พอดีพบยักษ์ฤทธิกันทหารเอกของลงกา ก็เกิดรบกัน หนุมานฆ่าฤทธิกันตายและฆ่าพลยักษ์ในกองทัพฤทธิกันตายหมดด้วย แล้วมารวมพลกันตามนัดหมาย

พลวานรพระรามมีดังนี้
พลวานรเมืองชมพู มีรายชื่อเต็มบัญชีสมุดยี่สิบเจ็ดเล่ม
พลวานรเมืองขีดขิน มีรายชื่อเต็มบัญชีสมุดห้าสิบเล่ม
ยังมีผู้เรืองฤทธิ์ ชื่อประคนธรรพ์อยู่เชิงเขายุคนธร ได้เหาะมาที่เขาคันธมาทน์ แล้วให้นิลขัท พาตนไปสมัคร เป็น พวกพระราม ด้วยจากนั้นพระรามก็ให้หนุมาน ชมพูพานและองคตไปแจ้งข่าวศึกให้นางสีดาทราบ และฝากแหวน กับสะไบที่นางฝากไว้นั้นมอบให้หนุมานไปถวายนางเป็นสำคัญ ถ้านางยังไม่เชื่อว่าหนุมานนั้นพระรามใช้มาจริง ก็ให้หนุมาน แจ้งความลับเฉพาะพระองค์กับนางสีดา ที่มองเห็นกันและรักกัน ครั้งแรกพบ ที่พระแกล ในคราว พระราม ยกศรโมลี ที่เมืองของนาง

วานรทหารเอกทั้งสามเดินทางมาพักที่สระโบกธรณี ซึ่งมียักษ์ปักหลั่นถูกพระอินทร์สาปมาเฝ้าอยู่ เกิดรบกับองคตแล้วสู้ไม่ได้ จึงไต่ถามรู้ว่าเป็นทหารพระนารายณ์อวตาร ยักษ์ปักหลั่นจึงเล่าว่า"เดิมเราเป็นเทพยดาบนสวรรค์ แล้วทำผิด ลอบรักกับ นางฟ้าเกสรมาลา จึงถูกสาปเป็นยักษ์มาเฝ้าสระ เมื่อใดมีทหารเอก พระนารายณ์มาลูบกายเรา ก็จะพ้นสาปหนุมาน จึงแผลงฤทธิ์เหาะไปหาวเป็นดาวเป็นเดือน แล้วส่งนางบุษมาลีขึ้นไปเป็นนางฟ้าตามเดิม ก่อนนางจากไป ได้บอกทางไปเมืองลงกาให้หนุมานไปจนถึงแม่น้ำ ซึ่งมีนางฟ้ารักษา และให้ถามหนทางเข้าเมืองจากนางฟ้านั้น หนุมานก็เดินทางมาเจอนางฟ้าสุวรรณมาลี นั่งอยู่กลางน้ำ

"เรารอบอกทางแก่ทหารพระรามตามเทวบัญชา ท่านจงข้ามแม่น้ำไปจะพบพระฤาษีชฎิล แล้วท่านจะบอกทางต่อไปให้รู้ "

แล้วนางก็หายวับไป หนุมานจึงเนรมิตกายใหญ่โตนอนพาดข้ามแม่น้ำ ให้พลวานรข้ามฟากไปจนพบพระฤาษีชฎิล ท่านจึงบอกทางซึ่งไปยากมากจนถึงภูเขาเหมติวันอยู่ริมมหาสมุทร ที่ข้ามไปลงกาได้ พอเดินมาถึงปากถ้ำก็ไม่รู้ทางไป หนุมานจึงกล่าวว่า

"ถึงอย่างไรเราก็ไม่ท้อถอยเป็นอันขาดยอมสละชีวิตเพื่อพระนารายณ์อวตารเหมือนนกสะดายุ"

นกสำพาทีอยู่ในถ้ำได้ยินก็ออกมาว่า

"นกสะดายุเป็นน้องเรา ใครฆ่าน้องเราช่วยบอกด้วยเราจะไปแก้แค้น"

หนุมานจึงเล่าให้ฟัง แล้วถามว่า

"ท่านเป็นนก แต่ทำไมไม่มีขน"

  • เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
  • SiamNT.net Copyright © 2009 - 2010 หน้าเรือน >> วรรณคดีไทย >> รามเกียรติ์ >> เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์