siamnt.net
วิถีไทย ศิลป วัฒณธรรมไทย วรรณคดีไทย ฝีมือไทย
 

เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์

บทนำ
ตัวละคร รามเกียรติ์
เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์


.
กาลผ่านมาจนราชโอรสทั้ง 4 องค์ อายุได้ 14 ปี ก็ได้ไปศึกษาวิชาวิทยาคมกับพระฤาษีวสิษฐ์ กับพระฤาษีวิศวามิตรจนเก่ง พระฤาษีได้ขอศรจากพระอิศวรขึ้นกลางกองไฟ เป็นศรวิเศษ 3 ชุดที่พระอิศวรประทานให้พร้อมลูกธนูสิบสองเล่ม ชื่อศรพิชัยโมลี มีนามจารึกว่าเป็นของพระโอรสทั้ง 4 องค์ และแบ่งลูกศรไปองค์ละ 3 เล่มพอดี

ฝ่ายท้าวไกยเกษ เมื่อรู้ว่าหลานยิงศรเก่งและท่านเองก็ชราแล้ว จึงขอ หลาน มาอยู่ที่เมือง ไกยเกษ เพื่อจะได้ช่วย ป้องกัน บ้านเมือง ท้าวทศรถ กับ นางไกยเกษีก็ส่งพระพรตมาให้ และเพื่อพระพรตจะได้ไม่เหงา จึงได้ ให้พระสัตรุ ไปด้วยกัน

กล่าวถึง ทศกรรฐ์ เมื่อรู้ว่า พระฤาษีได้สอน พวกมนุษย์ เมืองอยุธยามีวิชาอาคม เก่งกล้ามากเช่นนั้น ก็ให้ นางกากะนาสูร ไปรังความบรรดาพระฤาษี เพื่อสวัสดิภาพของพวกยักษ์ นางกากะนาสูร ก็พาบริวาร ไปรังความอาศรม พระฤาษีเป็นการใหญ่ แล้วพากันกลับ แต่กำหนดว่าอีกเจ็ดวันจะมาอีก ท้าวทศรถทราบข่างร้าย จึงให้พระราม พระลักษณ์ไปปราบ พวกการ้าย

ครั้นครบเจ็ดวัน พวกกาอันธพาลก็มารังควานพระฤาษีอีก จึงถูกพระรามและพระลักษณ์ แผลงศรเกิดเป็นไฟเผาพวกการ้าย ตายไปมากมาย ส่วนนางกากะนาสูร ก็ถูกศรพระรามปักอกตาย พวกบริวาร จึงไปแจ้งข่าวร้าย ให้ม้ารีสกับ สวาหุ บุตรนางกากะนาสูรทราบ ทั้งสองก็ยกทัพไปแก้แค้นแทนแม่ สวาหุตายเพราะศรพระราม ม้ารีศเห็นพระรามเป็น 4 กรก็ตกใจกลัวเลยหนีไปเมืองลงกาเนื้อเรื่องรามเกียรติ์

กล่าวถึงฤาษีพระชนก ต่อมาเกิดเบื่อการบำเพ็ญพรต จึงชวนนายโสม คนสนิทผู้ภักด ีไปทำการขุดผะอบแก้ว นางสีดา เพื่อพากลับบ้านเมืองแต่ขุดเท่าใดก็ไม่พบ จึงตั้งพิธีขอจากเทพยดา และใช้ไถจากเมืองมิถิลามาไถ จึงพบผะอบแก้ว นางสีดาซึ่งเป็นสาวอายุ 16 ปี มีดอกบัวทิพย์รองรับอยู่ดี ท้าวชนกทรงรับนางเป็นธิดาบุญธรรมพามาอยู่เมืองมิถิลา กับมเหสีของท่านชื่อนางรัตนมณีซึ่งรักนางสีดาเหมือนลูก

แล้วท้าวชนกก็ตั้งพิธียกศรโมลี ที่พระอิศวรฝากไว้ในกาลก่อน โดยให้ประกาศว่า ถ้าว่ากษัตริย์เมืองใดยกธนูโมลีโก่งขึ้นได้ จะอภิเษกให้กับนางสีดา พิธีจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีวันอมฤตโชค เดือน 4 ซึ่งเป็นอมฤตโชคใหญ่ พระวสิษฐ์ฤาษี กับพระสวามิตร ฤาษีพระอาจารย์ของพระรามพระลักษณ์ ทราบข่าวนี้ก็ มาบอกให้ทั้งสอง พระองค์ไปยกในพิธียกศรด้วย พระรามได้เห็นนางสีดา ทางพระแกลแก้วด้านหนึ่งก็ทรงรักนาง และนางสีดาก็เห็นพระรามและรักเช่นเดียวกัน

ในพิธียกศรนี้ พระอินทร์ได้เสด็จมาเป็นประธานพร้อมบริวารเทวดาและเพื่อคุ้มครองป้องกันเหตุร้าย ซึ่งปรากฎว่าไม่มีใครยกได้นอกจากพระรามองค์เดียว จึงได้อภิเษกกับนางสีดา แล้วพระราม ก็พานางสีดา มาอยู่เมืองอยุธยา ระหว่างเดินทางมีลาง คือ นกกระเต็นบินมาจิกธงชัยและบินผ่านด้านขวาเข้าป่าไป โหรได้ทำนายว่า จะเกิดการสู้รบ กับใครคนหนึ่งตามทางแต่จะชนะศัตรู

มียักษ์รามสูร อยู่ในวิมานแก้วตอนกึ่งกลางภูเขาพระสุเมรุ ซึ่งเคยฆ่าพระอรชุนมาแล้ว พอดีเที่ยวในป่ามาพบพระรามกับพวก จึงเกิดรบกัน เมื่อพระรามแผลงฤทธิ์ให้รามสูรเห็นเป็นพระนารายณ์ 4 กร รามสูรก็ตกใจทูลขออภัยและขอชีวิต แล้วถวายศรที่พระอิศวรประทานให้ตรีเมษแล้วตรีเมษให้รามสูรผู้เป็นหลาน รามสูรถวายศรมหาวิเศษนี้แด่พระราม พระรามก็ฝากศรไว้กับพระพิรุณโดยโยนขึ้นฟ้าไปถ้าเมื่อไรพระองค์จะใช้ก็จะมาขอคืน แล้วก็พากันกลับไปเมืองอยุธยาโดยสวัสดี

ฝ่ายกระบือทรพีลูกของทรพา ครั้นโตขึ้นก็เที่ยวไปเดินวัดรอยเท้าพ่อ จนเจอรอยเท้าใหญ่เหมือนกัน ก็พบตัวทรพา จึงเกิดสู้กันตามคำสาปของพระอิศวร ทรพีก็ขวิดพ่อตาย ทรพีก็กำเริบไปท้าสู้พระอิศวร ท่านเลยให้พาลีมาปราบ และสาปว่าให้ทรพีตายเพราะมือพระยาวานร แล้วไปเป็นบุตรพระยาขรชื่อมังกรกรรฐ์ ซึ่งต้องตายด้วยศรพระราม

พาลีออกอุบาย ท้าทรพีให้เข้าไปสู้กันในถ้ำสุรกานต์และสั่งสุครีพน้องชายว่า ถ้าเจ็ดวันพี่ยังไม่ออกจากถ้ำก็ให้สุครีพตามไปดู แม้นเห็นเลือดใสไหลออกมาแสดงว่าเป็นพาลีซึ่งแพ้ ก็ให้ปิดถ้ำขังทรพีไว้ทันที แต่ถ้าเลือดข้น แสดงว่า เป็นเลือด ทรพีแสดงว่าพาลีชนะแล้ว คือ ฆ่าทรพีได้แล้ว
พาลีก็ไปสู้กับทรพีในถ้ำถึงเจ็ดวัน ก็ยังเอาชนะไม่ได้

จึงร้องถามว่า "มีเทพยดารักษาเจ้าหรือจึงเก่งนัก" ทรพีตอบว่า "เราเก่งเอง"

พาลีจึงประกาศว่า "ถ้าเทพยดารักษาทรพีอยู่ ก็จงออกไปได้ เพราะทรพีเนรคุณท่าน"

เทพยดารักษาทรพีทำตามคำอ้อนวอนของนางกระบือนิลา จึงเลิกคุ้มครองทรพี แล้วกลายเป็นแสงสว่างออกจากถ้ำไป เมื่อทรพีไม่มีเทวดารักษา จึงถูกพาลีฆ่าตาย เทวดาพากันยินดี จึงบันดาลให้ฝนตก เป็นการอวยพรให้พาลี ดังนั้นเลือดไหลจากถ้ำจึงใสเพราะน้ำฝนปน สุครีพซึ่งเฝ้าดูอยู่ ก็นึกว่าพี่รบแพ้ จึงร้องไห้และรีบปิดปากถ้ำอย่างแน่นหนา แล้วพาบริวารกลับไปวัง

พาลีเห็นปากถ้ำปิดก็คิดว่าน้องชายทรยศ จึงพังทลายปากถ้ำมาไล่ตีสุครีพแล้วไล่ส่งไปจากเมือง โดยไม่ยอมฟังเหตุผล สุครีพเสียใจก็เดินร้องไห้ไป นึกน้อยใจพี่ชายนัก เพราะแม้พาลีโกงนางดาราไป สุครีพยังไม่เคยต่อว่าเลย หนุมานมาถือศีลภาวนาที่ป่ากัทลีวันเชิงเขาอัมตัง ก็พอดีเห็นสุครีพน้าชาย จึงเล่าเรื่องปรับทุกข์กัน แล้วอยู่ในเมืองขีดขินอีก ส่วนทรพีตายไปได้เกิดใหม่เป็นบุตรพระยาขร ผู้เป็นน้องทศกรรฐ์ ครองเมืองโรมคัล และมารดา ของมังกรกรรฐ์ก็เป็น นางนิลากลับชาติมาเกิดเป็นนางรัชฎา

. . . ฝ่ายท้าวทศรถ เมื่อชราภาพก็กำหนดตั้งพิธีราชาภิเษกพระรามให้ครองอยุธยา นางกุจจีหลังค่อมรู้เข้า ก็ทูลยุนางไกยเกษีเจ้านายตนเป็นการแก้แค้นพระราม ว่า

"ทูลขอเมืองอยุธยาให้พระพรตเถิดเพคะ เพราะเป็นราชโอรสเหมือนกัน ลูกของใคร ใครก็รักอยากให้เป็นใหญ่นะเพคะ"

นางไกยเกษีจึงทูลขอเมืองอยุธยาให้พระพรต ท้าวทศรถก็จำต้องยกให้ตามที่ได้ทรงลั่นวาจาไว้ เมื่อคราว นางไกยเกษี ใช้แขนนางสอดแทนเพลารถที่หัก ว่าพระองค์จะให้ทุกอย่างที่นางขอ

"หม่อมฉันทูลขอให้พระพรตครองเมืองและให้พระรามออกไปบวชเป็นฤาษี 14 ปี อยู่ในป่าเพื่อป้องกันชาวเมืองกระด้างกระเดื่องแล้วครบ 14 ปีก็ให้พระรามมาครองเมืองต่อไป"


  • เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
  • SiamNT.net Copyright © 2009 - 2010 หน้าเรือน >> วรรณคดีไทย >> รามเกียรติ์ >> เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์