siamnt.net
วิถีไทย ศิลป วัฒณธรรมไทย วรรณคดีไทย ฝีมือไทย
 

เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์

บทนำ
ตัวละคร รามเกียรติ์
เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์


.
พระฤาษีกไลโกฎหรือพระฤาษีหน้าเนื้อ ท่านมีหน้าเป็นเนื้อหรือกวาง เพราะว่ามีมารดาเป็นนางกวางนางอรุณวดี จึงมาทำลายพิธีได้ด้วยการกอดและการนวด จนกระทั่ง ฝนตก และนางก็ได้พาพระฤาษี เข้ามาอยู่ในเมืองด้วย ฝ่ายท้าวทศรถเกิดกลุ้มพระทัย เพราะทรงมีมเหสี 3 องค์ แต่ไม่มีโอรสธิดา จึงตั้งพิธี ขอโอรสโดย อัญเชิญพระฤาษีห้าองค์ มาร่วมพิธีด้วยรวมทั้งพระฤาษีกไลโกฎสามีนางอรุณวดี ซึ่งท้าวเธอเสด็จไปอัญเชิญถึงเมืองโรมพัตต้น

ก่อนจะทำพิธี พระฤาษีทั้งห้าได้ขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรก่อน เพื่อขอเชิญพระนารายณ์อวตาร มาเกิดเพื่อปราบยักษ์

พระนารายณ์ ได้ทราบก็ขอประทานจักรแก้ว คทาเพชร, มหาสังข์ทักษิณวัตร, และนาคซึ่งเป็นบัลลังก์ทรง ให้ตามมาเกิด เป็นผู้ช่วยเหลือด้วย รวมทั้งขอให้พระลักษมีกับเทวดาทั้งหลาย ได้มาเกิดร่วมการช่วยเหลือครั้งใหญ่นี้อีกด้วย

พระอิศวรก็โปรดให้ทุกประการ ดังนั้นพระนารายณ์จึงอวตารมาเป็นพระรามแห่งเมืองอโยธยา
จักรแก้ว มาเกิดเป็น พระพรต
สังข์และบัลลังก์ มาเกิดเป็น พระลักษมณ์
คทาเพชร มาเกิดเป็น พระสัตรุด
ส่วนพระลักษมี ไปเกิดในเมืองลงกา เป็นนางสีดาเป็นธิดาทศกรรฐ์กับนางมณโฑ
ฝ่ายเทวดาทั้งหลาย ก็อาสาสมัครมาเกิดเป็นทหารพระราม คือ
พระราหู มาเกิดเป็น นิลปานัน
พระพินาย มาเกิดเป็น นิลเอก
พระพิเนก มาเกิดเป็น นิลขัน
พระเกตะ มาเกิดเป็น เสนากุมิตัน
พระอังคาร มาเกิดเป็น วิสันต์ราวี
พระพิมพานต์ มาเกิดเป็น โกมุท
พระสมุท มาเกิดเป็น นิลราช
พระเพลิง มาเกิดเป็น นิลนน
พระเสาร์ มาเกิดเป็น นิลพานร
พระศุกร์ มาเกิดเป็น นิลปาสัน
พระพฤหัสบดี มาเกิดเป็น มาลุนทเกสร
พระพุธ มาเกิดเป็น สุรเสน
พระจันทร์ มาเกิดเป็น สัตพลี มีหน้าที่เป็นอาลักษณ์จดบันทึกจดหมายเหตุ
วิรุฬหก มาเกิดเป็น เกยุร
วิรุฬปักข์ มาเกิดเป็น มายูร

และยังมีเทวดาตามมาเกิดอีก ตามรายชื่อในบัญชีถึงเจ็ดเล่มสมุด

พระอิศวรจึงตรัสอวยพรว่า บรรดาเทวดาอาสาสมัครนี้ แม้เมื่อไปเกิดแล้วถูกยักษ์ฆ่าตาย แต่พอมีลมพัดมาต้องกาย ก็จะฟื้นชีวิตทุกครั้งทันที แล้วทศรถก็ตั้งพิธีขอโอรสต่อหน้ากองไฟ 3 ราตรี จนบังเกิดเทวทูตผุดขึ้นกลางไฟ มือทูนถาดก้อนข้าวทิพย์ มาถวายรวม 4 ก้อนหอมไปทั่วทิศ ทันใด นางกากะนาสูร ได้บินมาโฉบข้าวทิพย์ไปได้ครึ่งก้อนแล้วบินไปเมืองลงกา ที่เป็นเช่นนี้เพราะ นางมณโฑ ได้กลิ่นข้าวทิพย์ก็อยากกิน จนแม้ตายก็ไม่อาลัยชีวิต ทศกรรฐ์จึงให้ นางกากะนาสูร เป็นกาบินไปตามกลิ่นข้าวทิพย์ จึงได้มาให้นางเสวย แล้วตั้งครรภ์เกิดธิดา คือนางสีดา
ทางเมืองอยุธยา ท้าวทศรถจึงได้ข้าวทิพย์ 3 ก้อนครึ่ง มาให้บรรดามเหสีเสวย
นางไกยเกษีเสวยหนึ่งก้อน
นางเกาสุริยาหนึ่งก้อน
นางสมุทรชาหรือสมุทรเทวีเสวยก้อนครึ่ง
แล้วมเหสีทั้งสามก็ทรงครรภ์ประสูติโอรส คือ
นางเกาสุริยา ประสูติพระรามกายสีเขียว
นางไกยเกษี ประสูติพระพรตกายสีแดง
นางสมุทรเทวี ประสูติพระลักษณ์กายสีทอง กับ พระสัตรุดหรือสัตรุ กายสีม่วง

ฝ่ายนางมณโฑ เมื่อประสูตินางสีดานั้นทารกได้ร้อง "ผลาญราพณ์"รวม 3 ครั้ง แต่ไม่มีใครได้ยิน ครั้นเมื่อ ทศกรรฐ์ให้พิเภก ทำนายดวงชะตากำเนิด ของนางสีดา พิเภกตรวจดูแล้วก็กรายทูลว่า

พระราชบุตรี .. จะก่อการกลีใจเมืองมาร
อันจะเลี้ยงไว้เห็นไม่ได้ .. ดังหนึ่งกองไฟเผาผลาญ
ลงกาจะเป็นภัสม์ธุลีการ

แม้จะให้โหรผู้เฒ่าทำนายก็ได้ผลร้ายตรงกัน ดังนั้นทศกรรฐ์จำต้องใส่ราชธิดาในผะอบแก้วแล้วทิ้งน้ำไป พอผะอบแก้วถึงน้ำก็ปรากฎดอกบัวใหญ่รับ และลอยไปไม่มีใครเห็น ม ีนางเทพธิดา เมฆลาและเทพบุตร ผู้รักษาน่านน้ำช่วยพิทักษ์รักษา จนกระทั่ง ผะอบแก้วลอยมาหยุดที่หน้า อาศรมพระฤาษีชนก ท่านจึงเก็บผะอบมาเปิดดู ก็รู้ว่าเป็นเด็กสูงศักดิ์ ท่านเองไม่มีบุตรธิดา จึงเบื่อสมบัติในเมืองมิถิลาของท่านแล้วมาบวชอยู่ที่นี่ ดังนั้น ท่านจึงอธิฐานบันดาล ให้นิ้วชี้มีน้ำนมไหลมาเลี้ยงทารกจนโต แล้วก็ฝากให้ นางธรณีเลี้ยงแทน โดยฝังผะอบ ราชธิดาไว้ในพื้นธรณี เพื่อจะได้ไม่เป็นกังวลกับเพศฤาษีของท่านด้วยวาสนาของนางสีดา ได้เกิดมี ดอกบัวมารองรับ ไว้ทั้งผะอบแก้ว แล้วเทพอัปสรกับเทพารักษ์ก็ช่วยกันบำรุงรักษานางไว้เป็นอย่างดี

. . . ส่วนพระโอรสทั้ง 4 ของท้าวทศรถเมื่อเจริญวัย ก็ฝึกหัดยิงธนูกันจนแม่นยำ วันหนึ่งนางกุจจีนางหลังค่อม เป็นข้ารับใช้นางไกยเกษีเดินผ่านมา พระรามก็ทดลองฝีมือยิงธนูโดนหลังค่อมให้โก่งไปข้างหน้าชั่วพริบตา แล้วกลับค่อมดังเดิมในเวลาดุจสายฟ้าแลบโดยนางไม่ทันรู้ตัวจึงเป็นที่เฮฮากัน เมื่อนางค่อมรู้ตัวก็นึกอายนัก จึงคิดอาฆาตพระรามไว้ตั้งแต่นั้น


  • เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
  • SiamNT.net Copyright © 2009 - 2010 หน้าเรือน >> วรรณคดีไทย >> รามเกียรติ์ >> เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์