siamnt.net
วิถีไทย ศิลป วัฒณธรรมไทย วรรณคดีไทย ฝีมือไทย
 

เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์

บทนำ
ตัวละคร รามเกียรติ์
เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์


.
พระราม จึงเดินป่า ไปกับ พระลักษณ์ และหนุมาน ยังมีพระยายักษ์ เจ้าเมืองกลาวุธ ชื่อท้าวกุเวรอสูร มเหสี ชื่อเกศินี โอรส ชื่อ ตรีปักกัน ตรีปักกัน ได้มาเจอ กองทัพพระรามในป่า จึงล้อมจับ กาลวุธ ทหารเอก ของ ตรีปักกัน ถูกหนุมานฆ่าตาย ตรีปักกัน ถูกศรพระลักษณ์ ปักอกตาย ท้าวกุเวร ออกมารบ แก้แค้นก็ ถูกศรพระราม ปักอกทะลุหลัง ตายไปด้วย

กล่าวถึง กุมภัณภ์นุราชอสูร ถูกพระอิศวร สาปมา อยู่ในถ้ำสุรกานต์ อาณาเขตพันโยชน์ ออกจากถ้ำ มาเจอพระราม กับไพร่พล จะจับกิน เลยถูกหนุมานไล่ตีและประกาศว่า

"เราคือ ทหารเอกพระนารายณ์อวตาร"

กุมภัณภ์นุราชจึงยอมแพ้ และเล่าว่า เดิมตนชื่อสุนนท์เทเวศ เป็นข้าพระอิศวร แต่บังอาจไปหยอกล้อนางฟ้ารัชนี ท่านจึงโกรธและสาปมาเป็นยักษ์อด ๆ อยาก ๆ อยู่ที่นี่ เมื่อไรได้พรพระนารายณ์อวตารจึงจะพ้นสาป เป็นเทวดาไปอยู่วิมานตามเดิมหนุมานจึงพาไปเฝ้าพระรามขอพรให้ กุมภัณภ์นุราชก็กลายเป็นเทวดาเหาะขึ้นฟ้าไป
นิลพัท และ องคต รบกับ พระยาวายุภักษ์


ฝ่ายสุครีพ เมื่อรู้ข่าวว่าพระรามออกเดินป่าอีก ก็ตามมา รับใช้ด้วย ความจงรักภักดีมียักษ์อีกตนหนึ่งชื่อ พระยาวายุภักษ์มีหน้าเป็นยักษ์ ตัวเป็นนกอินทรี แม่เป็นนก พ่อเป็นยักษ์ ครองเมืองวิเชียร ที่เชิงเขาจักรวาล เห็นพระราม กับไพร่พลเข้า ก็อยากกินเนื้อคน จึงเฉี่ยวได้ พระราม กับพระลักษณ์ ไปทันใดสุครีพ กับ หนุมานตามไปแย่งมาได้ทันที และนิลพัท กับองคต ช่วยกันฆ่าวายุภักษ์ตายแล้วเดินทางไปอีกสามวัน
กองทัพพระรามมาถึงสวนท้าวอุณาราชเจ้าเมืองสิงขร นนทกาลยักษ์รักษาสวนก็จะจับวานรกินเล่น แต่ถูกไล่ตีไปฟ้องท้าวอุณาราชท้าวเธอยกทัพมารบก็แพ้พระราม แต่ไม่ตายเพราะเดิมเป็นเทวดาข้าพระอิศวรจึงได้พร ต่อมาถูกพระอิศวรสาปเพราะเทวดาองค์นี้ มีนิสัยเกียจคร้านการงานไม่เอาใจใส่ ให้มาเป็นยักษ์ ใครฆ่าก็ไม่ตาย จนเมื่อไรพระนารายณ์อวตารเดินทางพบก็จึงฆ่าตายด้วยใช้ต้นกกต่างศร แผลงไปปักอกยักษ์ตรึงไว้กับศิลาต่อไปแสนโกฏิปี

พระฤาษีโคศกได้นำความลับนี้มาทูลพระราม เพราะพระอิศวรสั่งท่านไว้ดังนั้นท้าวอุณาราชจึงสิ้นชีพ เพราะศรต้นกก ที่พระรามแผลงมาปักอก แล้วพระรามสาปให้มีไก่แก้วมาเกิดกับนนทรีถือฆ้อนเหล็กใหญ่ ให้เฝ้ายักษ์นี้ไว้แสนโกฏิปีถ้าเห็นศรต้นกกเขยื้อนเมื่อไรก็ให้ไก่แก้วขันบอกให้นนทรีใช้ฆ้อนเหล็กตอกซ้ำให้แน่นดี

เนื้อเรื่องรามเกียรติ์

พอดีครบหนึ่งปีที่พระรามออกเดินป่า จึงชวนกันกลับเมืองอยุธยาโดยสวัสดีแล้วพระอิศวร ก็มาช่วยไกล่เกลี่ย ให้นางสีดาคืนดีกับพระราม โดยให้เทพบุตรชื่อ จิตตุราช นำรถแก้วลงไปรับ นางสีดามาจาก เมืองบาดาลพระอิศวร ได้จัดพิธีอภิเษก ให้นางสีดากับพระรามอีกครั้ง ในสวรรค์ และทรงเมตตา พาส่งถึงเมืองอยุธยา โดยสวัสดี

ยังมียักษ์อีกตนชื่อ ท้าวคนธรรพ์ ครองเมืองดิสศรีสิน มีมเหสีชื่อนันทา โอรสชื่อวิรุณพัท ได้เที่ยวป่ามาถึงเมืองไกยเกษ แล้วเลยบุกรุกเข้ารบ ท้าวไกยเกษจึงส่งข่าวสงครามไปถึงเมืองพระรามให้มาช่วย แต่มาไม่ทันยักษ์ตีเมืองได้ก่อน ท้าวไกยเกษแก่แล้วก็รีบหนีไปก่อน ครั้นเมืองอยุธยายกทัพใหญ่มาถึง พระลพยิงศรปักอกวิรุณพัทตาย และพระมงกุฏแผลงศรฆ่าท้าวคนธรรพ์ตายส่วนท้าวไกยเกษนั้นหนีไปอยู่กับฤาษีโควินท์ จนพระทั่งพระพรตกับพระสัตรุไปรับกลับบ้านเมือง


  • เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
  • SiamNT.net Copyright © 2009 - 2010 หน้าเรือน >> วรรณคดีไทย >> รามเกียรติ์ >> เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์