siamnt.net
วิถีไทย ศิลป วัฒณธรรมไทย วรรณคดีไทย ฝีมือไทย
 

เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์

บทนำ
ตัวละคร รามเกียรติ์
เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์


.
ดังนั้นนนทุกจึงใช้นิ้วเพชรชี้แก้แค้น เทวดาล้มตาย มากมาย พระอิศวร จึงต้องให้พระนารายณ์ มาปราบ พระนารายณ์แปลง เป็นนางอัปสร นนทุกเห็นก็ชอบ นางอัปสร จึงหลอกล่อให้นนทุก ร่ายรำตามนาง จนถึงท่า รำนาคา ม้วนหาง

ฝ่ายว่านนทุกก็รำตาม
 ด้วยความพิสมัยไหลหลง
ถึงท่านาคาม้วนหางลง
ชี้ตรงถูกเพลาทันใด
ด้วยเดชนิ้วเพชรสิทธิ์ศักดิ์
ขาหักล้มลงไม่ทนได้
นางกลายเป็นองค์นารายณ์ไป
 เหยียบไว้จะสังหารรานรอน


นนทุกจึงต่อว่า "พระองค์คงกลัวนิ้วเพชร จึงต้องแปลงมาหลอกเช่นนี้ และเรามีเพียง 2 มือ จึงสู้พระองค์มี 4 มือไม่ได้เรียกว่าน้ำหนักไม่ใช่รุ่นเดียวกัน อย่างนี้ไม่ยุติธรรม" พระนารายณ์จึงบอกว่า "ชาติใหม่ให้เธอมี 20 มือ และเรามีเพียง 2 มือ เราก็ไม่กลัวเลย จะรบชนะให้ได้อีกแน่ ๆ"

..ว่าแล้วกวัดแกว่งพระแสงตรี ... ภูมีตัดเศียรกระเด็นไป..

ครั้นแล้วนางรัชดา มเหสีที่ห้าของท้าวลัสเตียนก็ประสูติโอรส คือทศกรรฐ์ มียี่สิบมือ สิบเศียร สิบหน้า เป็นนนทุกกลับชาติมาเกิดตามคำสาปของพระนารายณ์ ต่อมานางรัชดาประสูติโอรสอีกองค์ คือ กุมภกรรณ ทศกรรฐ์นั้น ได้เล่าเรียนวิชาดีกับพระฤาษีโคบุตรชำนาญทั้วิชาธนู และคาถาสารพัด

วันหนึ่งทศกรรฐ์าอาจารย์เที่ยวไปจนถึงสวนพระอรชุน ก็เก็บดอกไม่ผลไม้แล้ว เลยหักต้นไม้เล่นพอดี ถึงกำหนดเจ็ดวัน ที่พระอรชุนลงมาจากวิมาน บนยอดเขาจักรวาลมาเที่ยวสวน เมื่อมาเห็น ทศกรรฐ์หักต้นไม้เล่นหมดก็โกรธ จึงรบกันพระอรชุนแผลงศรเป็นพญานาค มัดทศกรรฐ์พาเหาะขึ้นฟ้าตรงตระเวณไป บังเกิดเป็นเสียงกึกก้อง ไปตลอดทาง พระโคบุตรได้ยินเสียงดังประหลาด ก็เข้าญานดู จึงรู้เรื่องได้รีบตามไปขอโทษพระอรชุน

"ลูกศิษย์หม่อมฉัน เพิ่งจะพ้นวัยเด็ก จึงมีนิสัยซุกซน ขอได้โปรดอภัยให้เถิด เพื่อเห็นแก่อนาคตของเด็กหนุ่ม ซึ่งต่อไปจะได้เป็นถึงพระราชาองค์ใหม่ของเมืองลงกา อย่าเพิ่งลงโทษให้ถึงตายในตอนนี้เลย"

พระอรชุนก็ยอมให้อภัยตามคำขอของพระอาจารย์โคบุตรเมื่อพระอิศวรทราบว่า นนนุกซึ่งไปเกิดเป็นทศกรรฐ์นั้น ไม่เป็นยักษ์นิสัยดีเหมือนเดิม แต่ดุร้ายเป็นพาลยิ่งนัก พระองค์ก็ทรงกลัวว่าต่อไปข้างหน้า ชาวโลกจะเดือดร้อนเพราะทศกรรฐ์ จึงให้เทพบุตรเวสสุญาณ มาเกิดเป็นพิเภก และประทานแก้ววิเศษมาด้วย เพื่อได้ดูเหตุการณ์ได้รู้หมด ทุกอย่าง เพื่อจะได้ช่วยการศึกของพระนารายณ์อวตาร ดังนั้นนางรัชดาจึงประสูติโอรสอีกองค์ ชื่อพิเภก ฉลาดและสามารถในการพยากรณ์ ต่อมาท้าวลัสเตียนก็มีโอรสธิดา คือ ทูษณ์, ขร, ตรีเศียร และนางสำมนักขา

ยังมีเมืองหนึ่ง ชื่อเมืองสาเกต อยู่ในเขตเดียวกับเมืองอโยธยา ท้าวโคดม ซึ่งเป็นกษัตริย์ครองเมืองสาเกตไม่มีโอรสธิดา เกิดเบื่อหน่ายโลก จึงไปบวชเป็นพระฤาษีโคดมอยู่ในป่า จนหนวดเครายางรุงรัง และมีนกกระจาบผัวเมีย มาออกไข่ทำรังอยู่ในหนวดพระฤาษีโคดมเย็นวันหนึ่ง นกกระจาบตัวผู้ ไปติดอยู่ในดอกบัว กลับมารังไม่ได้ตลอดคืน รุ่งเช้าแดดออก ดอกบัวบานจึงกลับมาได้ นางนกกระจาบไม่เชื่อว่าพ่อนกกระจาบจะไปติดอยู่ในดอกบัวทั้งคืน

"นี่เธอต้องไปเที่ยงค้างคืนที่อื่น และตัวก็หอมฟุ้งมาด้วย ฉันขอโกรธเธอร้อยปี อย่ามาดีร้อยชาติ"
นางนกกระจาบ ต่อว่าต่อขาน พ่อนกจึงบอกว่า
"ถ้าฉันนอกใจเธอแล้ว ขอให้บาปของพระฤาษีโคดมจงเป็นของฉันแต่ผู้เดียวเถิด"

พระฤาษีโคดมได้ยินดังนั้นก็สงสัยจึงถามว่า"ทำไมจึงว่าฉันมีบาปจ๊ะ พ่อนก ในเมื่อฉันบำเพ็ญพรตลอดมา แถมยอมให้พวกเธอมาอาศัยอยู่ในรังหนวดของฉันฟรี ๆ เลย"
พ่อนกจึงตอบว่า "ท่านบาป เพราะท่านไม่สามารถมีโอรสธิดาสืบราชสมบัติ การมาบวชเป็นฤาษี เท่ากับทำให้ขาดวงศ์กษัตริย์ปกครองบ้านเมืองต่อไปนี่แหละบาปใหญ่เป็นบาปหนัก"

พระฤาษีคิดดูก็จริง จึงเบื่อเพศฤาษี และตั้งพิธีบริกรรมหน้ากองไฟ จนบังเกิดนางงามชื่อ นางกาลอัจนา พระโคดมจึงอยู่กินกับนางจนเกิดลูกสาวสวย ชื่อ นางสวาหะวันหนึ่งพระโคดมไปหาผลไม้ในป่า

เนื้อเรื่องรามเกียรติ์. . . ฝ่ายพระอินทร์เมื่อทรงรู้ว่า ทศกรรฐ์นั้นมีฤทธิ์ร้ายกาจ ก็ทรงจัดกำลังทหารเอกไว้รอท่า พระนารายณ์อวตาร โดยเสด็จมาอยู่กับนางกาลอัจนา วันนั้นเพื่อให้เกิดโอรสมีฤทธิ์กาลต่อมา นางกาลอัจนาก็ตั้งครรภ์ และคลอดบุตร เป็นชายงามผิวสีเขียว แล้ววันหนึ่งพระโคดมก็ไปหาผลไม้ในป่าอีก

ฝ่ายพระอาทิตย์ก็ลงมาจัดเตรียม กำลังทหารเอกไว้ รอท่าพระนารายณ์ โดยเสด็จ มาอยู่กับนางกาลอัจนา วันนั้นเพื่อให้เกิดโอรสมีฤทธิ์ กาลต่อมา นางกาลอัจนาก็ตั้งครรภ์ และคลอดบุตร เป็นชายงามผิวสีแดง พระโคดมเลี้ยงดูลูกชายทั้งสองอย่างดี เพราะนึกว่าเป็นลูกของท่าน จนกระทั่งวันหนึ่งพระโคดมไปชายน้ำ พาลูก ๆไปด้วย จึงอุ้มลูกชายคนเล็ก ไว้ที่เอวข้างขวา ลูกชายคนกลางของท่าน ให้ขี่หลังท่าน ส่วนลูกสาวนั้น ท่านจูงด้วยมือซ้าย เพราะเห็นโตแล้วนางสวาหะ โตแล้วก็รู้เรื่องดี จึงบ่นว่า

อนิจจาหลงรักลูกเขา  .. ช่างเอาอุ้มชูแล้วให้ขี่
ลูกตนให้เดินปฐพี  .. ไม่ปราณีบ้างเลยพระบิดา

พระโคดมได้ยินก็สงสัย จึงซักถาม นางสวาหะก็เล่าเรื่องให้ฟัง พระโคดมจึงอธิษฐานว่า "เราจะจับลูกทั้งสามโยนลงน้ำ ถ้าใครเป็นลูกเรา ก็ให้ว่ายน้ำมาหาเรา ถ้าใครไม่ใช่ลูกเรา ก็จงกลายเป็นลิงขึ้นฝั่งเข้าป่าไป" ดังนั้นเมื่อพระโคดมโยนลูกทั้งสามลงน้ำ นางสวาหะจังว่ายน้ำกลับมาหาพ่อได้คนเดียว ส่วนลูกชายทั้งสอง กลายเป็นลิงสีเขียว กับลิงสีแดง ขึ้งฝั่งเข้าป่าไป ตามคำอธิษฐานของท่าน พระโคดมโกรธนางกาลอัจนามาก ก็สาปให้กลายเป็นศิลา รอท่านพระนารายณ์อวตารมาขนไปทิ้งทะเล ทำถนนข้ามไปเมืองลงกา


  • เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
  • SiamNT.net Copyright © 2009 - 2010 หน้าเรือน >> วรรณคดีไทย >> รามเกียรติ์ >> เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์