siamnt.net
วิถีไทย ศิลป วัฒณธรรมไทย วรรณคดีไทย ฝีมือไทย
 

เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์

บทนำ
ตัวละคร รามเกียรติ์
เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์


.
มีนางอดูล อาศัยอยู่ใต้ดิน นางเป็นญาต ิกับทศกรรฐ์ จึงแค้นแทน ก็แปลงเป็น นางงาม มาถวายตัว รับใช้ นางสีดา อำนาจ นางอดูล ปิศาจ บันดาล ให้นางสีดา ไว้ใจกระทั่ง เมื่อนาง ต้องการดูรูปทศกรรฐ์ นางสีดาก็วาดให้ดู แล้ว นางอดูล ก็สิงในรูปทันที ทำให้นางสีดา ลบไม่ออก จึงซ่อนไว้ใต้ ที่นอนครั้น พระรามมาบรรทม เกิดร้อนรนดุจไฟ จึงค้นดู ก็เจอรูปทศกรรฐ์ ทำให้พระองค์ เข้าใจผิดว่า นางสีดา รักทศกรรฐ์จึงมีรูปไว้ ดู ต่างหน้า จึงกริ้วและให้พระลักษณ์ พาไปประหารชีวิต แล้วแหวะ ดวงใจ มาถวายด้วยถึง จะหายแค้นเพราะฤทธิ์หึง

เนื้อเรื่องรามเกียรติ์เมื่อพระลักษณ์ใช้พระขรรค์ฟันก็ปรากฏพระขรรค์เป็นพวงมาลาสวมพระศอนางสีดา ครั้นนางถอดพวงมาลาดอกไม้ทิพย์ออก ก็กลายเป็น พระขรรค์ตามเดิม ดังนั้นพระลักษณ์จึงทูล ให้นางสีดา เข้าป่าไปดีกว่าพระอินทร์ได้ เนรมิตเนื้อทรายมานอนตาย พระลักษณ์จึงแหวะอก เอาดวงใจเนื้อทรายมาถวายพระราม แล้วพระอินทร์ แปลงเป็นมหิงค์นำนางสีดา ไปอาศัยอยู่เรือนน้อย หลังกุฏิพระฤาษีวัชมฤค เป็นฤาษีหน้ากวาง จนกระทั่งนางสีดาคลอดโอรสชื่อ พระบุตร หรือพระมงกุฏ นางถอดแหวนผูกข้อพระกรโอรสไว้

วันหนึ่งนางจะไปอาบน้ำ จึงขอฝากโอรสพระฤาษีไว้ด้วย แต่ท่านเพลินหลับตาภาวนา แล้วนางก็ไปจะอาบน้ำพอดีเห็นลิงอุ้มลูกเกาะกระโตงกระเตง จึงท้วงว่าน่ากลัวลูกพลัดตก นางลิงจึงตอบว่าก็ยังดีกว่า เพราะอยู่ใกล้ชิดแม่ จะได้ทันเห็นว่าลูกเป็นอะไร แต่นางฝากลูกพระฤาษีไว้ไกลตา ถ้าลูกเป็นอะไรก็ไม่ได้ทันรู้เห็น ท่านมัวหลับตาภาวนา สัตว์ร้ายดอดเข้าไปกินลูกก็จะตายฟรี

นางสีดาเห็นจริงจะกลับไปอุ้มลูกมาด้วย และพระฤาษีท่านหลับตาภาวนาจึงไม่เห็น ครั้นลืมตาไม่เห็นโอรสนางสีดา ก็ตกใจกลัวนางสีดาจะว่าท่านทำลูกหาย ท่านจึงทำพิธีชุบกุมารใหม่ให้เหมือนพระโคบุตรแทน โดยวาดกุมารทำพิธีพอนางสีดากลับมาเห็นรูปวาดโอรสอีกองค์ เหมือนกันกับพระบุตร เมื่อถามพระฤาษีรู้เรื่องนางก็ขอให้ชุบมาเป็นลูกด้วยจะได้เป็นเพื่อนเล่นของพระบุตร และตั้งชื่อว่า พระลพ

กาลผ่านไปสิบปี พระกุมารทั้งสองเจริญวัยและยิงศรเก่งกล้าเหมือน ๆ พระราม เพราะพระฤาษีสอนวิชาให้ตลอดจนคาถาอาคมและการรบวันหนึ่งทั้งสองลาไปเที่ยวป่า ได้ไปยิงพระยาต้นรังใหญ่ล้มเกิดเสียงดัง เทวดานางฟ้าตกใจ และพระรามได้ยินด้วย

โหรทูลว่าเป็นผู้มีบุญลองอาวุธ และทูลให้ปล่อยม้าอุปการไปโดยให้หนุมานสะกดรอยตาไปด้วย ถ้าผู้มีบุญเคารพบูชาม้าอุปการ ก็จะชุบเลี้ยงไว้ทำราชการ ถ้าคนนั้นจับม้าขี่ก็เป็นกบฏ ให้หนุมานจับตัวมาลงโทษ

ดังนั้นเมื่อพระกุมารมาเที่ยวป่าอีก จึงเจอม้าอุปการ ทั้งสองได้ผลัดกันจับขี่เล่น หนุมานซึ่งตามมา ได้เข้าจับตัวเลยเกิดสู้กัน หนุมานแพ้ถูกพระกุมารสักหน้าประจานแล้วปล่อยตัวไป แต่มัดมือด้วยเถาวัลย์แล้วสาปด้วยคาถาใครแก้ไม่หลุด นอกจากเจ้านายที่แท้ของหนุมาน หนุมานอายนักเพราะจะเหาะก็อายเทวดา จะเดินดินก็อายผู้คน แม้เดินป่าก้อายลิง ก็ต้องทนอายเดินไปอยุธยาให้พระรามแก้ให้
ดังนั้นพระราม จึงให้พระพรต พระสัตรุมาปราบเด็กทั้งสอง พระพรตจับพระมงกุฏได้ ก็ให้มัดและพระรามสั่งให้พาประจานทั่วเมืองสามวันจึงฆ่าส่วนพระลพหนีไปได้จึงไปเล่าเรื่องร้าย ให้นางสีดากับพระฤาษีทราบ นางจึงถอดแหวนวิเศษให้พระลพ นำไปให้พระมงกุฏ และแหวนวิเศษจะช่วยให้หลุดจากที่จองจำได้พระลพกราบไหว้เทวดาขอให้ช่วย พระอินทร์จึงให้นางฟ้ารำพามาช่วย โดยนางแปลงเป็นนางงามชาวอยุธยามาตักน้ำให้กุมารนักโทษพระลพเลยแอบใส่แหวนในหม้อ

...เดชะที่ข้าซื่อตรง .. ต่อองค์เชษฐาเรืองศรี
ขอให้ธำมงค์รูจี .. สวมนิ้วดรรชนีพระพี่ยา
จะพ้นโทษทีจองจำ .. เทเวศช่วยนำมาพบข้า

ผู้คุมพระกุมารเห็นนางแปลงงดงาม ก็ยอมให้นางนำไปให้นักโทษได้ ดังนั้นพระบุตรจึงเป็นอิสระทันที แล้วนางฟ้าก็ชี้ให้ไปพบพระลพโดยสวัสดีพระรามได้ออกตามจับพระกุมารเอง จึงมาพบพระลพ ซึ่งหน้าตารูปร่างเหมือนกุมารนักโทษ เมื่อทำการสู้รบกันเท่าไร ๆ ต่างก็ทำลายกันไม่ได้

พระกุมารแผลงศรไปฆ่า ก็กลายเป็นข้าวตอกดอกไม้บูชาพระราม พระรามแผลงศรมาฆ่า ก็กลายเป็นขนมทิพย์สารพัดรสให้กุมาร และมีฉัตรแก้วสุรกานต์ลอยมากั้นสองกุมารไว้ด้วยเหตุนี้ จึงต้องการเจรจาไต่ถามกันก็รู้ว่าเป็นพ่อเป็นลูกกันเองพระลักษณ์จึงสารภาพเรื่องฆ่านางสีดา แล้วไม่ตายเพราะพระขรรค์กลายเป็นพวงดอกไม้ พระองค์จึงปล่อยนางเข้าป่าไป และแหวะดวงใจเนื้อทรายมาถวายแทน

แล้วทั้งหมดก็พากันไปหานางสีดา แต่นางสีดายังโกรธพระรามจึงไม่ยอมคืนดี แต่ยอมถวายพระกุมารทั้งสองเพื่อเห็นแก่อนาคตอันรุ่งเรืองพระรามจึงทำอุบายสวรรคต ให้หนุมานไปแจ้งแก่นางสีดา หนุมานถนัดเรื่องทำมารยาเล่ย์กลนัก นางสีดาจึงเชื่อรีบมาเดี๋ยวนั้น และมาร้องไห้จนสลบหน้าโกศในพิธีพระบรมศพ

พระรามซึ่งแอบอยู่ก็ออกมาแก้ไข นางสีดารู้ว่าเป็นกลก็โกรธ ขอให้นางธรณีช่วย แผ่นดินจึงแยกพานางลงไปอยู่เมืองบาดาล พระรามจึงแผลงศรเรียกพิเภกจากเมืองลงกาให้ดูดวงชะตา ปรากฏว่า พระชะตาเคราะห์ร้ายเพียงสิ้นพระชนม์ ต้องสะเดาะเคราะห์โดย เดินป่าสิบสองเดือน  • เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
  • SiamNT.net Copyright © 2009 - 2010 หน้าเรือน >> วรรณคดีไทย >> รามเกียรติ์ >> เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์