siamnt.net
วิถีไทย ศิลป วัฒณธรรมไทย วรรณคดีไทย ฝีมือไทย
 

เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์

บทนำ
ตัวละคร รามเกียรติ์
เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์


.
จากนั้น ทศกรรฐ์ก็ขุด อุโมงค์ทำพิธี ชุบตัว ครบเจ็ดวันเมื่อไร กายจะเป็น กายสิทธิ์ มีฤทธิ์ใครฆ่าก็ไม่ตาย ทนอาวุธทุกชนิด กายจะเป็น เพชรแล้ว ใช้นิ้วชี้ใครคนนั้น จะต้องตายทันที และไพร่พล ของทศกรรฐ์ใครฆ่าก็ไม่ตายด้วย

พระรามจึงให้สุครีพ หนุมาน และนิลนนท์ ไปทำลายพิธี แต่ปากทาง เข้าอุโมงค์ต้อง มีน้ำล้างเท้าสตรีมารด จึงจะเปิดเข้าได้ เพราะลง อาถรรพ์ไว้หนุมาน จึงไปขอน้ำล้าง เท้านางเบญกาย มารดแต่เมื่อเข้าไปได้แล้ว พระยาลิง ทั้งสามจะช่วยกัน แกล้งรังควานอย่างไรทศกรรฐ์ก็ไม่โกรธ หนุมานฉลาด จึงไปสะกดนางมณโฑ อุ้มมาหยอกเล่น ต่อหน้า ทศกรรฐ์ คราวนี้ทศกรรฐ์ โกรธแค้นเลยพิธีแตก ชุบตัวไม่สำเร็จ

ทศกรรฐ์ได้ขอความช่วยเหลือเพื่อนรัก ชื่อสัทธาสูร เจ้าเมืองอัสดงค์ และวิรุณจำบังหลานรัก ซึ่งเป็นลูกพระยาทุขษณ์ผู้เป็นอนุชาซึ่งครองเมืองจารึกสัทธาสูรมีฤทธิ์ขออาวุธเทวดาได้ แต่องคตคุมพลวานรแอบกลุ่มเมฆแย่งเก็บอาวุธได้หมด แล้วสัทธาสูรก็ต้องตายเพราะหนุมานตัดเศียรด้วยตรีเพชร ส่วนวิรุณจำบังหายตัวได้ เมื่อรบแพ้ก็หายตัวไปซ่อนที่ภูเขาอากาศคีรี

หนุมานตามมาถามหาที่ซ่อนจากนางวานรินซึ่งอยู่ในถ้ำภูเขานี้ นางก็เล่าว่า เดิมนางเป็นนางฟ้า มีหน้าที่จุดประทีปถวายพระอิศวร วันหนึ่งนางคุยเพลิน และพระอิศวรก็คุยกับพระฤาษีนานจนดวงประทีปดับ พระอิศวรเรียกหานางและดวงประทีปก็ไม่ได้ จึงโกรธและสาปให้มาอยู่ที่นี่รอท่าหนุมานตามหาวิรุณจำบังเมื่อไร ก็จะให้นางบอกแล้วก็จะพ้นคำสาป

ดังนั้นหนุมาน จึงแผลงฤทธิ์หาวเป็นดาวเดือน แล้วร่วมรักกับนางวานริน นางจึงบอกว่าวิรุณจำบังซ่อนอยู่ในฟองน้ำในแม่น้ำสีทันดรบริเวณภูเขาสัตภัณฑ์ อยู่ทางใต้เขาพระสุเมรุ แล้วหนุมาน ก็ตามไปฆ่าวิรุณจำบังได้ โดยจับสองเท้า ฟาดกับเหลี่ยมเขากายแตกละเอียด จากนั้น หนุมานก็ขว้างนางวานรินขึ้นสวรรค์ ไปรับใช้พระอิศวรตามเดิม

เมื่อรบทีไรก็แพ้ วงศ์ญาติและเพื่อนพ้องก็พากันตายไปมากมาย ทศกรรฐ์จึงไปฟ้องท้าวมาลีวราช ให้ตัดสินให้พระรามเลิกทัพกลับไป แต่ท้าวมาลีวราชมีความยุติธรรมดี จึงตัดสินให้ทศกรรฐ์คืนนางสีดา เมื่อดื้อไม่คืน ท่านก็แช่งให้ทศกรรฐ์แพ้ศึก ให้ตาย และอวยชัยให้พรฝ่ายพระราม ซึ่งเป็นฝ่ายถูกทศกรรฐ์แค้นนักจึงทำพิธีเผารูปปั้นเทวดา และชุบหอกกบิลพัท ซึ่งถ้าทำพิธีสำเร็จ ก็จะชนะศัตรูหมดสิบทิศ

ใช้เวลาทำพิธีสามวันแล้วรูปปั้นเทวดานั้นจะทำให้เทวดาตายหมด รวมทั้งพระอิศวรเมื่อรูปปั้นเทวดาถูกเผาไฟ พวกเทวดาบนฟ้าก็ร้อน พระอิศวรจึงใช้เทพบุตรพาลีให้รีบไปทำลายพิธีเทพบุตรพาลี ซึ่งชาติก่อนเป็นพระยาพาลีเจ้าเมืองขีดขิน ก็พาเทพบริวารแปลงเป็นวานรขนก้อนศิลาไปทุ่มที่ทำพิธีของทศกรรฐ์ แล้วไล่ตีรบกับทศกรรฐ์จนหนีเข้าลงกาไป เทพบุตรพาลีกับบริวารช่วยกันขนรูปปั้นเทวดาทิ้งแม่น้ำสีทันดรทั้งหมด

ทศกรรฐ์เสียใจที่รบแพ้เรื่อย จะทำการอะไร ๆ พิเภกก็บอกศัตรูให้แก้ได้ทุกอย่าง นางมณโฑจึงแนะนำให้ฆ่าพิเภกพิเภกรู้เหตุการณ์ได้หมด จึงรู้ว่าทศกรรฐ์พยายามจะฆ่าตน ก็ทูลขอให้พระรามช่วย พระรามจึงให้สุครีพและพระลักษณ์ระวังภัยให้พิเภกส่วนพระรามรบกับทศกรรฐ์แต่ทศกรรฐ์จ้องฆ่าพิเภกให้ได้ จึงพุ่งหอกกบิลพัทมาที่พิเภก พระลักษณ์เห็นก็ปัดหอกด้วยศร หอกจึงมาปักอกพระลักษณ์พอดี
พิเภกบอกยาแก้ให้คือ สังกรณีลดาชาติกับต้นตรีชวา อยู่ที่ภูเขาสัญชีพสัญญี กับมูลโคพระอินทร์ในถ้ำอินทกาล ส่วยหินบดยาอยู่ในเมืองบาดาลซึ่งพระยากาลนาครักษาไว้ แต่ลูกหินสำหรับบดอยู่ที่ทศกรรฐ์ ถ้าหนุมานรีบเอามาได้หมด ก็จะได้ยาแก้ให้พระลักษณ์ฟื้นได้หนุมานรีบไปเอาเครื่องยามาได้หมด ขาดแต่ลูกบด ที่ทศกรรฐ์ใช้หนุนแทนหมอน หนุมานจึงไปสะกด ให้พวกยักษ์หลับหมด แล้วลงไปแกล้งผูกผม นางมณโฑกับเศียรทศกรรฐ์ด้วยอาคม และสาปให้ใครแก้ไม่ได้ แม้ฟันด้วยอาวุธพระอินทร์ก็ไม่ขาด และเขียนจารึกไว้บนหน้าทศกรรฐ์ว่า

ถ้าจะแก้ผมให้ได้ก็ต้องกมศรีษะ ให้นางมณโฑตบศรีษะสามทีจึงแก้ได้

แล้วหนุมานก็ดึงลูกหินบดมาได้ดังนั้นนางมณโฑจึงตบศรีษะทศกรรฐ์ที่ก้มให้ตบดี ๆ สามที ผมที่มัดจึงหลุดได้เองทศกรรฐ์คิดแค้นนัก และคิดได้ถึงทัพนาสูร พี่ชายร่วมบิดาที่ครองเมืองจักรวาลจึงขอให้มาช่วยรบ ทัพนาสูรมีฤทธิ์มาก แต่ก็ตายเพราะศรพรหมมาศของพระรามนางมณโฑซึ่งได้มนต์หุงน้ำทิพย์จากพระอุมา จึงทำพิธีหุงน้ำทิพย์วิเศษ ถ้ารดใครแล้วคนตายก็ฟื้นได้ และเหาะได้ แต่ผู้ทำพิธีต้องรักษาพรหมจรรย์ด้วย

ฝ่ายทศคีรีวันกับทศคีรีธร โอรสทศกรรฐ์ที่เกิดจากนางช้างในป่าหิมพานต์ แล้วท้าวอัศกรรณมาราอสูร รับไปเลี้ยงไว้ที่เมืองดุรัม คิดถึงพ่อก็มาเยี่ยม พอดีนางมณโฑกำลังทำพิธีหุงน้ำทิพย์ ทั้งสองรู้เรื่องศึกก็อาสาออกรบช่วยทศกรรฐ์สองพี่น้องมีฤทธิ์เดชและรบเก่ง แต่ก็ต้องแพ้และตายทั้งคู่เพราะพระลักษณ์

แล้วเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันที่นางมณโฑทำพิธี ก็ได้น้ำทิพย์เกิดในหม้อ ได้ใช้พรมไพร่พลที่ตายให้ฟื้นได้หมด และมีฤทธิ์มากกว่าเก่าเหาะได้ด้วย พวกที่ตายเก่า ๆ นานแล้วก็ฟื้นได้หมด ทั้งกุมภกรรณ, สัทธาสูร, วิรุณจำบัง, สัตลุง, ตรีเมฆ, มูลพลัม, สหัสเดชะ, อินทรชิต, แสงอาทิตย์,ยักษ์กำปั่น, ทศคีรีวัน, ทศคีรีธร, มังกรกรรณ, อิทธิกายมหากาย, ทัพนาสูร ฟื้นขึ้นมาเต็มแน่นเมืองไปหมด

พระรามนึกสงสัย จึงถามพิเภกที่ตามทัพมาสนามรบด้วยทุกครั้ง เพื่อบอกเหตุการณ์ตามคำถามของพระราม พิเภกจึงทูลว่า นางมณโฑ หุงน้ำทิพย์เป็นน้ำอมฤตได้ แต่มีข้อห้ามคือ ต้องถือพรหมจรรย์ในพิธีหุงน้ำทิพย์ ซึ่งนางกำลังทำพิธีต่อไปอีกเพื่อจะได้มีน้ำทิพย์ส่งมาใช้ในกองทัพทศกรรฐ์เรื่อย ๆพระรามจึงใช้ให้หนุมานไปทำลายพิธี โดยแปลงเป็นทศกรรฐ์ไปร่วมรักกับนาง โดยพาเข้าวังไปและชมพูพานก็ไปทำลายโรงพิธีเสียด้วยแล้วทศกรรฐ์แปลง ก็อุบายบอกว่า


  • เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
  • SiamNT.net Copyright © 2009 - 2010 หน้าเรือน >> วรรณคดีไทย >> รามเกียรติ์ >> เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์