siamnt.net
วิถีไทย ศิลป วัฒณธรรมไทย วรรณคดีไทย ฝีมือไทย
 

เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์

บทนำ
ตัวละคร รามเกียรติ์
เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์


.
หิรัณต์ยักษ์อยู่ในวิมานทิพย์ ได้บำเพ็ญตะบะจนพระอิศวรประทานพรให้มีฤทธิ์มากมาย เลยทำให้หิรัณต์ยักษ์แผลงฤทธิ์ ม้วนแผ่นดินใส่รักแร้หนีบไปไว้ในเมืองบาดาล พระนารายณ์จึง ต้องอวตาร ไปฆ่าหิรัณต์ยักษ์ ตามคำบัญชา ของพระอิศวร โดยอวตารเป็นหมูเผือก ร่างกายใหญ่โต ไปกัดยักษ์ขาดแล้ว นำแผ่นดินกลับมาไว้ตามเดิม

ครั้นแล้ว เมื่อพระนารายณ์ กลับมา ร่ายเวทย์ได้บังเกิด พระกุมารใน ดอกบัว ชื่อ อโนมาต้น ซึ่งเป็นต้นวงศ์ของกษัตริย์ ซึ่งจะได้ปราบยุคเข็ญในโลก พระอิศวรได้ให้พระอินทร์สร้างเมือง ให้อโนมาต้นครอง พระอินทร์ให้พระวิศณุกรรม สร้างเมืองในที่พระองค์ทรงเลือกได้ คือป่าตรงที่พระฤาษีทั้ง 4 บำเพ็ญตะบะมา 4 แสนปีแล้ว และตั้งชื่อว่า เมืองอโยธยา หรือ อยุธยา แล้วพระอินทร์ ก็ประทาน แหวนกับ ตรีเพชร และศรให้ท้าวอโนมาต้นปกครองอยุธยา

เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ฝ่ายพระสหบดีพรหม อยู่ในวิมานเมืองสวรรค์ชั้นพรหมโลก วันหนึ่ง คิดถึงท้าวสหมะลิวัน ผู้เป็นญาติ ซึ่งหนีพระนารายณ์ จากเกาะลังกาที่อยู่ ไปอยู่เมืองบาดาล พระสหบดีพรหม จึงมาสร้างเมืองลงกาใหม่ โดยให้พระวิษณุพรหม เนรมิตให้ตรงที่ภูเขานิลกาลาสีดำ และมีรังกากายสิทธิ์อยู่บนยอดเขา แล้วตั้งชื่อว่าเมือง ลงกาจากนั้นท้าวสหบดีพรหม ให้ยักษ ์จำนวนราวแสนโกฏิ มาอยู่เป็นบริวารท้าวธาดาพรหมเมศ ซึ่งครองเมืองลงกา และท้าวธาดาทรงมีพระมเหสีทรงพระนามว่า นางมะลิกา

ต่อมาท้าวธาดาทรงมีพระนามใหม่ว่า ท้าวจตุรพักตร์ มีพระแสงกายสิทธิ์ คือ ตรี ศูล คธา ฉัตรแก้ว และคาถาวิเศษ พระองค์ทรงมีโอรส คือ ท้าวลัสเตียน เป็นยักษ์มี 4 กร ส่วนท้าวอสุรพรหมอยู่วิมานเชิงเขาจักรวาล ได้ทูลขอพร และตะบองเพชร จากพระอิศวร ได้สำเร็จ ก็เที่ยวเกะกะระรานเทวดา และเมืองมนุษย์ พระอิศวรจึงประทานพระขรรค์เพชร และ ประทานพรให้ชนะตะบองเพชรให้แก่ท้าวอัชบาล ผู้ครองอโยธยา ตามคำแนะนำของท้าวมาลีวัคคพรหม ดังนั้นท้าวอัชบาลจึงปราบ และฆ่าท้าวอสุรพรหมได้ ท้าวมาลีวัคคพรหมนั้น เป็นญาติกับท้าวอสุรพรหมก็จริง แต่มีใจยุติธรรมเที่ยงตรง พระอิศวรจึงประทานนามใหม่ว่า ท้าวมาลีวราชกล่างถึงสหมะลิวัน

พระยายักษ์ซึ่งสละเมืองรังกาหนีพระนารายณ์ไปอยู่บาดาล เมื่อเห็นสหบดีพรหมสร้างเมืองรังกาใหม่ให้ชี่อว่าเมืองลงกา ก็มายินดี จึงมอบบุษบกแก้ววิเศษเหาะได้ แด่ท้าวธาดาผู้ครองลงกาเป็นของขวัญ และทูลว่า

"บุษบกแก้ววิเศษนี้ ถ้าหญิงหม้ายขึ้นก็จะเหาะไม่ได้ เพราะ พระอิศวรผู้ประทานมาได้สาปไว้" ท้าวธาดาหรือท้าวจตุรพักตร์ เมื่อสวรรคตได้มอบเมืองลงกาให้ท้าวลัสเตียนครองต่อมาท้าวลัสเตียนมีมเหสีห้าองค์ คือ
 
นางชารีสุมณฑา หรือนางศรีสุมณฑา
นางจิตรมาลี
นางสุรรณมาลัย
นางประไพโฉมศรี หรือนางวรประไพ
นางรัชดาเทวี

ยังมีอสุรพรหมชื่อตรีบูรัม ครองเมืองโสฬสได้ไปทำพิธีกรรม ขอพระอิศวร ที่ริมแม่น้ำเป็นเวลาเจ็ดปี พระอิศวร จึงเสด็จจากภูเขาไกรลาส มาประทานพร ให้สมปรารถนา และพรนั้นก็คือ ขอให ้ตรีบูรัมมีฤทธิ์จนพระนารายณ์ปราบไม่ได้ แต่เมื่อ ท้าวตรีบูรัมได้พรแล้ว ก็กำเริบฤทธิ์ไปเกะกะระรานเทวดานางฟ้า พระอิศวรก็โกรธ และ ทรงมาปราบตรีบูรัมด้วยพระองค์เอง

ในครั้งแรกทรงยิงด้วยธนูโมลี 3 ครั้ง แต่ลูกศรไม่ออกจากแล่ง ทั้งนี้ เพราะพระนารายณ์ เนรมิตพระองค์เป็นลูกศร และพระอิศวร ประทานพรให้ตรีบูรัมว่า ให้มีฤทธิ์ จนพระนารายณ์ปราบไม่ได้ ดังนั้นพระอิศวรจึงปราบตรีบูรัมด้วยตาไฟ ส่วนธนูโมลีนั้น ได้ให้ไว้ที่เมืองมิถิลา และฝากเกาะแก้วไว้กับพระฤาษีอัคถะ เพื่อเก็บไว้มอบให้พระนารายณ์ ซึ่งจะอวตารมาปราบยุคเข็ญ ในโลกภายหน้า ทางกรุงลงกา บรรดามเหสีของท้าวลัสเตียนได้ประสูติโอรสตามลำดับ คือ

นางชาลีสุมณฑา ประสูติ กุเรปัน
นางจิตรมาลาประสูติ เทพนาสูร
นางสุวรรณมาลัย ประสูติ อัครธาดา
นางวรประไพ ประสูติ มารัน

กล่าวถึงอสูรชื่อนนทุก เดิมมีจิตซื่อ ๆ ไม่ดุร้าย ไม่เกะกะก่อกวนผู้ใด นนทุกมีหน้าที่ล้างเท้าเทวดาที่เชิงเขาไกรลาส แต่ถูกเทวดาจับศรีษะหยอกล้อเรื่อยจนผมหลุดหมด กลายเป็นยักษ์หัวล้าน นนทุกจึงโกรธแค้น และไปขอพร พระอิศวรให้นิ้วของตน เป็นนิ้วเพขรชี้ใครผู้นั้นก็ต้องตายทันที พระอิศวรรู้สาเหตุที่นนทุกต้องหัวล้าน ก็สงสาร และว่านนทุกทำหน้าที่และซื่อตรงมานานถึงโกฏิปี ก็ประทานพรให้

"เธอทำงานดี ไม่เคยลาป่วย ลากิจ เลยตลอดเวลาโกฏิปี ดังนั้นเราให้พรเธอตามคำขอ ให้นิ้วของเธอ เป็นนิ้วเพชรมีฤทธิ์ชี้ใคร ก็ตายทันที"


  • เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
  • SiamNT.net Copyright © 2009 - 2010 หน้าเรือน >> วรรณคดีไทย >> รามเกียรติ์ >> เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์