siamnt.net
วิถีไทย ศิลป วัฒณธรรมไทย วรรณคดีไทย ฝีมือไทย
 

พระอิศวร , พระอุมา, ท้าวมาลีวราช, พระอินทร์, พระนารายณ์, พระราม

บทนำ
ตัวละคร รามเกียรติ์
เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์


.
พระอิศวรพระอิศวร คือเทวดาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ มีกายสีเขียว แต่พระศอเป็นสีดำเพราะเคยดื่มยาพิษ มีพระเนตรถึง 3 ดวง ดวงที่ 3 อยู่กลางพระนลาฏ ซึ่งตามปกติจะหลับอยู่เนื่องจากพระเนตรดวงที่ 3 นี้มีอานุภาพร้ายแรงมาก หากลืมขึ้นเมื่อใด จะเผาผลาญทุกอย่างให้มอดไหม้ได้

พระมเหสีของพระองค์ คือ พระอุมา มีพระราชโอรสด้วยกัน 2 พระองค์ คือ พระขันทกุมารและพระพิฆเณศ พระอิศวร มีนาคเป็นสังวาล มีพระจันทร์เป็นปิ่น อาวุธประจำพระองค์คือตรีศูล (หลาวสามง่าม) พาหนะของพระองค์ คือ โคอุศุภราช พระองค์ยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น พระศุลี พระศิวะ พระภูเตศวร พระตรีเนตร พระสยมภู พระมหาเทพ พระวิศานาถ พระมเหศวร เป็นต้น
พระอุมา

พระอุมา เป็นมเหสีของพระอิศวร มีสองภาคคือ ภาคใจดี กับ ภาคดุร้าย พระอุมาในภาค ใจดี เป็นหญิงสาว ที่มีรูปโฉมงดงามมาก ส่วนในภาคดุร้าย จะมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว มีหัวกะโหลก มนุษย์ห้อยที่พระศอ มี 10 กร แต่ละกรถืออาวุธต่าง ๆ กัน ทั้งยังมีจิตใจโหดเหี้ยมมาก แม้แต่ พระอิศวรเองก็ยังเกรงพระอุมาในภาคดุร้ายนี้ พระนามของ พระอุมา ในภาคดุร้าย มีชื่อเรียกอย่างอื่นเช่น ทุรคา กาลี จัณฑี เป็นต้นท้าวมาลีวราชท้าวมาลีวราช หรือมาลีวัคคพรหม เป็นพรหมมี 4 พักตร์ 8 กร มีความยุติธรรมมาก จึงได้รับพร จาก พระอิศวรให้มี วาจาสิทธิ์ ท้าวมาลีวราช มีศักดิ์เป็นปู่ของ ทศกัณฐ์ เมื่อทศกัณฐ์ ทำสงคราม กับพระราม ต้องสูญเสีย ญาติมิตร และ บริวาร เป็นจำนวนมาก ทศกัณฐ์หวังจะให้ ท้าวมาลีวราช สาปแช่งพระราม จึงฟ้องร้องต่อท้าวมาลีวราช ใส่ร้ายพระราม มากมาย ท้าวมาลีวราช ไม่ต้องการ ฟังความข้างเดียว จึงให้เชิญพระราม และนางสีดา ไปสอบสวน จนได้ความจริง ท้าวมาลีวราช สั่งให้ทศกัณฐ์คืน นางสีดาไป แต่ทศกัณฐ์ไม่ยินยอม ท้าวมาลีวราช โกรธมาก กล่าวคำสาปแช่งให้ทศกัณฐ์ต้องตาย ด้วยศรของพระราม
พระอินทร์

พระอินทร์ คือ เทวดาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กายสีเขียว มีพระเนตรถึงพันดวง ใช้วัชระ(สายฟ้า) เป็นอาวุธ มีช้างเอราวัณเป็นพาหนะ พระองค์มีมเหสี 4 องค์ คือ สุจิตรา สุธรรมา สุนันทา และสุชาดา พระอินทร์เป็นผู้ดูแลทุกข์สุขของมนุษยโลก ยามใดที่มีเรื่องเดือดร้อนขึ้นบนโลกมนุษย์ อาสนะของพระองค์ที่เคยอ่อนนุ่มก็จะแข็งกระด้าง หรือบางครั้งก็ร้อนจนไม่สามารถประทับอยู่ได้ พระอินทร์มีชื่อเรียกอย่างอื่น เช่น ท้าวสหัสนัยน์ ท้าวโกสีย์ ท้าวสักกะ เทวราช อมรินทร์ ศักรินทร์ มัฆวาน เพชรปาณี เป็นต้น

พระนารายณ์

พระนารายณ์ เป็นเทวดาผู้เป็นใหญ่ฝ่ายปราบปราม มีกายสีดอกตะแบก มี 4 กรซึ่งกรทั้ง 4 นั้นถิออาวุธต่าง ๆ กัน คือ คฑา ตรี จักร สังข์ ประทับอยู่กลางเกษียรสมุทรบนหลังพญานาค ชื่อ อนันตนาคราช พระมเหสีของพระองค์คือพระลักษมี ทรงใช้ครุฑ เป็นพาหนะ พระนารายณ์ มี ชื่อเรียกอย่างอื่นอีก เช่น พระทรงครุฑ พระสี่กร พระทรงสังข์ พระวิษณุ พระธราธร พระสังขกร เป็นต้น


พระราม


พระราม คือ พระนารายณ์อวตาร (แบ่งภาค) ลงมา ถือกำเนิด เป็น พระราชโอรส ของ ท้าวทศรถ กับนางเกาสุริยา แห่งกรุงอยุธยา เพื่อจะปราบปรามทศกัณฐ์ พระราม มีพระอนุชา ต่างพระมารดา 3 พระองค์ คือ พระพรต พระลักษมณ์ และพระสัตรุต พระมเหส ีของ พระราม คือ นางสีดา พระรามมีกายสีเขียว สามารถปรากฎร่างเป็นพระนารายณ์มีสี่กรได้ อาวุธประจำพระองค์ คือ ศร ซึ่งเป็นอาวุธวิเศษที่ได้ประทานมาจากพระอิศวร  • ตัวละคร รามเกียรติ์ หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • SiamNT.net Copyright © 2009 - 2010 หน้าเรือน >> วรรณคดีไทย >> รามเกียรติ์ >> ตัวละคร รามเกียรติ์