ดนตรีไทย รามเกียรติ์ ประวัติสุนทรภู่
วิถีไทย ศิลป วัฒณธรรมไทย วรรณคดีไทย ฝีมือไทย
 

รามเกียรติ์ วรรณคดีไทย

บทนำ
ตัวละคร รามเกียรติ์
เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์

รามเกียรติ์
มีที่มาจากเรื่อง รามยณะ ที่ฤาษีวาลมิกิ ชาวอินเดีย แต่งขึ้นเป็นภาษาสันกฤต เมื่อประมาณ 2,400 ปีเศษ มาแล้วและได้แพร่หลาย จากอินเดีย ไปยัง ประเทศใกล้เคียง และได้มีการ เพิ่มเติม รายละเอียด ผิดแผก แตกต่างออกไป จาก ต้นฉบับเดิม ไปไม่น้อย

รามยณะ เป็นปางหนึ่ง ในสิบปาง ของ การอวตาร มาปราบยุคเข็ญ ของพระนารายณ์ ที่มีชื่อว่า รามาวตาร สำหรับเรื่อง รามเกียรติ์ ของไทยนั้น มีมาแต่ สมัยอยุธยา ในสมัย กรุงธนบุรี สมเด็จ พระเจ้า กรุงธนบุรี ได้ทรง พระราชนิพนธ์ สำหรับให้ละครหลวง เล่น ปัจจุบัน มีอยู่ไม่ครบ
 
บทนำ รามเกียรติ์


ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่อง รามเกียรติ์ ซึ่ง มีมา แต่เดิมให้ครบถ้วน สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ

พระบาท สมเด็จ พระพุทธเลิศหล้าฯ ได้ทรง พระราชนิพนธ์ บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ เพื่อให้ ละครหลวงเล่น ได้ทรงเลือก มาเป็นตอน ๆ รามเกียรติ์ นี้จึงมี สำนวนกลอน ที่ไพเราะที่สุด

พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า ทรง พระราชนิพนธ์ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ โดยดัดแปลง จาก พระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ เพื่อใช้ในการเล่นโขน ซึ่ง จะมีอยู่เพียง บางตอน ที่คัดเลือกไว้เท่านั้น เช่น ตอนนางลอย ตอนหักคอช้างเอราวัณ ตอนสีดาลุยไฟ เป็นต้น

รามเกียรติ์ เป็น วรรณคดี ที่สำคัญของไทย เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื้อเรื่องและสำนวนกลอนในเรื่อง รามเกียรติ์ มีความไพเราะ มีคติสอนและแง่คิดในด้านต่าง ๆ อยู่เป็นอันมาก สอดแทรกเอาไว้ ตลอดทั้งเรื่อง ตามหลักนิยมของอินเดีย ในเนื้อเรื่อง และ หลักนิยม ของไทย ในสำนวนกลอน

โครงเรื่อง รามเกียรติ์

จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง รามเกียรติ์ ที่รอบพระระเบียง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เขียนขึ้นมาตั้งแต่สมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าฯ จำนวน 178 ห้อง เขียนโดยจิตรกร ที่มีฝีมือยอดเยี่ยมของไทย เป็นภาพวิจิตรงดงาม ทรงคุณค่า ทางศิลปกรรม เป็นอย่างยิ่ง โดยมีการ ซ่อมแซมหลายครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2375, พ.ศ. 2425, พ.ศ. 2475 และครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2525

นอกจากเนื้อเรื่อง รามเกียรติ์ แท้ ๆ จากห้อง 1 ถึงห้อง 178 ยังมีเรื่องการอวตารของพระนารายณ์ในปางก่อน ๆ อันเป็นที่มาของเรื่อง รามเกียรติ์ อีกหลายปางคือนรสิงหาวตาร ซึ่งเป็นปางที่สี่ วราหาวคาร ซึ่งเป็นปางที่ก่อให้เกิด วงศ์พระนารายณ์ขึ้น ที่โลกมนุษย์ คือ ท้าวอโนมาตัน โอรสพระนารายณ ์ ที่เกิดจาก องค์ พระนารายณ์ เอง ให้ครอง กรุงศรีอยุธยาที่ พระอิศวร โปรดให้ พระอินทร์ ลงมาสร้างให้หลานปู่ของ ท้าวอโนมาตัน คือ ท้าวทศรถ ผู้เป็น พระราชบิดา ของ พระราม
SiamNT.net Copyright © 2009 - 2010 หน้าเรือน >> วรรณคดีไทย >> รามเกียรติ์