ลูกยอ

ยอเป็นไม้มงคลของไทย นิยมปลูกในบริเวณบ้าน เปลือกรากให้สีแดง เนื้อรากให้สีเหลือง ใช้ย้อมผ้าไหมและพรม ยอเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เปลือกต้นเรียบ ใบเดี่ยวออกตรงกันข้าม ดอกช่อสีขาว ผลค่อนข้างกลม มีตารอบผล ผลแก่มีสีขาวกลิ่นฉุน …